sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop
antalya escort pendik escort sex hikaye kartal escort

OSMANLI’DA CELLAT MEZARLARI İLE MEZATLARI


Bu makale 2015-02-27 14:22:19 eklenmiş ve 1713 kez görüntülenmiştir.
Nuri Yeşilnacar


Osmanlı tebaasında olan tüm cemaatlerin, İstanbul’da ayrı ayrı mezarlıkları bulunurdu.Her birinin alametleri ise farklı ve ilk bakışta birbirinden ayırt edilebiliyordu. Yahudi mezarlarının başlık taşında altı köşeli bir yıldız, Hrıstiyanlar’da istavroz ( Ermeni ve Rumların ,Katoliklerin,Protestanların başka şekillerde bulunurdu.Osmanlı mezarlıkları n ki ,ise her biri birer sanat eseri olan başlıklarla doluydu.Ulemanın,Yeniçerilerin,Sadrazamların,Kaptanı Deryaların sarıkları da başka başkaydı.Mezara girdiğimizde kimin Bektaşi,kimin Mevlevi olduğunu hemen anlardık.İsimler,doğum değilse bile ölüm tarihleri, istinasız her birinde ‘’Hüvel baki’’leri ve kitabeleri bulunurdu.


Cellat mezarları ise çok farklıydı.Bu mezarlarda ne bir isim,ne bir şekil,ne bir resim, ve ne de bir satır yazı bulunurdu.Toprağın altında yatan kişi kimdir ?ne zaman doğmuş ? ne zaman ölmüş tür? Hangi aileye mensuptur ?anlaşılmaz, sadece yaklaşık yarım metre eninde ,ikibuçuk metre boyunda bir küfeki taşı vardır.Hepsi o kadardır..Bu mezarlıklar İstanbul’un en uç noktasında yer alır, yani Karyağdı Bayırı’nda kurulmuştur.


Yani, seslerin bittiği, ıssızlığın başladığı noktada,İstanbul’a ilk kar oraya yağar,son kar da oradan veda ederdi.Üşümenin merkeziydi. Karyağdı Bayırı,Sağlıklarında devletin bitişiğinde ,saltanatın hemen yanı başında yer alan cellatlar ölünce buraya sürgün edilirlerdi.Hiç doğmamış gibi isimsiz,hiç yaşamamış gibi biçimsizce gömüler yok sayılırlardı.İstanbul’un en yüksek bayırında ve rüzgarların içinde kaybolup giderlerdi.


Cellatlar saltanatın hemen bitişiğinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Prof. Dr.Ahmet Mumcu’nun’’’’Osmanlı’da Siyaseten Katil’’ başlıklı eserin de , Topkapı Sarayında ki ‘’ Siyaset Çeşmesi’’isimli bir mekandan bahsedilir.Siyaset Çeşmenin bir diğer Adı da ‘’Cellat Çeşmesi’’dir. Sultan tarafından suçlu ilan edilenlerin kellesi bu çeşmenin önünde ki bir kütük de başı kesilir ve Cellat kanlı ellerini bu çeşmede yıkardı,Siyaset ile katliam yetkisi tek bir kişinin yani sultanın elinde topladığı için bu çeşmeye ‘’Siyaset Çeşmesi’’ denilirdi.Cellatlar padişahın uyuduğu sarayın, hemen 100 metre ilerisinde ki bu çeşmenin arkasında ikamet ederlerdi.Öldüklerinde ise , saltanatın ve tebaanın en uzak bir köşesinde ıssız bir yere gömülürlerdi.


Tarihçiler, bu mezarlığı, Dünya tarihinin en önemli abidelerinden biri olarak görüyor ve Tekfur Sarayı,Bizans, Topkapı Sarayı, Osmanlı tarihi için ne denli önemli ise Cellat mezarları da hem Osmanlı ve hem de Dünya tarihi açısından o kadar kıymetli bir miras olarak görüyorlardı.Bu mezarlık tamamen ortadan kalkarsa Osmanlı’nın siyasal tarihinin değerli kanıtlarından birinin yok olacağını belirtiyorlardı.


CELLAT MEZATLARI


Osmanlı da bir kurban cellada teslim edilince elbiseleri ve üzerinden çıkanlar hepsi celladın olurdu.Bunlar toplanıp yılda bir veya iki kez mezatlarda satışa çıkarıiırdı. Bedelleri cellatlar arasında paylaşılırdı.Mezatlarda genellikle çok kıymetli eşyalar satışa sunulurdu.Çünkü siyaseten katledilenler genellikle soylular ya da devletin üst düzey memurları oluyorlardı.Ama bu mezatlardan alınan eşyaların uğursuzlukta getireceğine inanıldığından,ancak cesaret sahibi olanlar, buradan mal satın alıryorlardı 


Ünlü Vaka-inuvis Peçevi İbrahim Efendi, cellat mezadı ve uğursuzluk üzerine ilginç bir olayı naklediyor; Olay Fatih’te kaderin cilvesiyle’ Karikatür Müzesi’’ olan medresenin kurucusu Gazanfer Ağa’nın başından geçmiştir. Ağa, Padişah III.Murat üzerinde ki nüfusu sayesinde rüşvet yolu ile büyük bir servet edinmiştir. O sırada Rasim Ağa isminde ki ünlü bir kuyumcu ve saatçi vardır.Duvar saatinden ,masa saatine geçildikten sonra , boyun saatleri denilen ve kolye gibi takılan saatlerden yeni yeni yapılmaya başlanılmıştı.

Gazanfer Ağa saate kullanacak mücevherleri Rasim Ağa’ya vermiş ve ortaya olağan üstü bir eser çıkmış ve bütün İstanbul aylarca bu saati konuşmuştur.Fakat Ağa’nın bu saltanatı fazla sürmez,Dersaadet’te çıkan bir isyan sonucunda kellesi kesilir..Saat için özel bir mezatla Tırnakçı Hasan Paşa’nın malı olur.Kısa bir süre sonra Hasan Paşa’nın da kellesi kesilir.Saatin üçüncü sahibi Kasım Paşa’nın da kaderi aynı olur. Bu sefer saati Sadrazam Derviş Paşa satın alarak küçük kardeşine armağan eder. Sadrazamın kardeşi Civan bey,bir gün Eğriboz’da bey konağının deniz üstünde kurulmuş taraçasında ,İbrahim Efendi adlı bir dostu ile sohbet ederken .Söz saatten açılınca Civan Bey, sahiplerinin başına gelenleri anlatmış.İbrahim Efendi; ‘’Böyle uğursuz saati insan düşmanına bile vermez’’ deyince Civan bey, bir çekiç ile saati parçalayıp denize atmış.Denizin dibinde ki saat,pırıl pırıl parlamaya başlarken , konağın kapısından bir atlı girerek,Civan beye görevinden azledildiğini bildirmiş.Civan bey, şaşkınlıkla,’’Aczimi mucip bir şeyim olmadı ki’’ deyince; gelen atlı;’’Beyim beyim Derviş Paşa idam olundu.Sizin dahi idamınız için ferman çıkıp bostancılara gönderildi.Sonra şefaatçileriniz himmet ettiler..İkinci bir ferman ile ben gönderildim ve idamınıza memur olanlara yarım saat evvel yetişebildim…’’ cevabını vermiş.


Reşat Ekrem Koçu’ya göre bu mezarlığın anlamı büyüktür. ‘’Toplum ahlakımızın en asil örneklerinden biri olarak son derece şayanı dikkattir.cana kıymış bir caniyi, idam ile ölümünden sonra cesedi kabul eden cemiyetimiz, resmi bir görev ile de olsa , bir ücret karşılığı adam boğan veya kelle kesen celladın ölüsünü mezarlarına kabul etmemiş ve onlara ayrı bir mezarlık yaptırılmıştır.’’ Yine aynı şekil de cellat mezarlarına da asilce bir duruş sergileyerek itibar etmemiştir.

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
istanbul samsun evden eve nakliyat
Özurfahaber
© Copyright 2013 Gazi Soft. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop