Kentleşme Sorunlarına Çözüm Önerileri


Bu makale 2015-04-21 09:13:23 eklenmiş ve 1128 kez görüntülenmiştir.
Kenan KARATAŞ

Gelişmekte olan dünya ülkelerine ve şehirlere baktığımız zaman kentleşmenin yol açtığı sorunların temel noktası kentleşme ile birlikte sanayileşmenin beraber yürütülmek istenmesinden kaynaklandığını görürüz.

 

Türkiye’de dolaysıyla Urfa’da da durum böyledir.

 

Yani sanayileşme öncesi kentleşme meydana gelmekte, sanayileşme kentleşmeyi takip etmektedir. Bu konuda ki çözüm önerilerimizi farklı başlıklar altında incelersek:

 

Ücret Politikası: Ücret politikasında ki yanlış uygulamalar sorunlara yol açtığından gerekli düzenlemeler yapılarak tutarlı bir ücret politikası geliştirilmelidir. Bugün ilimizde iş gücü kalitesi ve ücretlerde ki tutarsızlık göz önündedir.

 

Sigortasız ve kaçak çalıştırılan Suriyeli kardeşlerimiz bunun en bariz örneğidir.

 

Toplumu tüketici olmaktan çıkarıp üretici olmaya itmek adına ciddi tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yine kaynak kullanımında ve dağıtılmasında eşitlik ilkesine dayanarak düzenlemeler yapılmalıdır. Çünkü kaynaklar ve gereksinmeler arası dengenin sağlanması zaten sanayileşme-kentleşme arasındaki uyumu zorunlu kılacaktır.

 

Kent Politikaları: Gecekonduları yakıp yıkmakla gecekondulaşmayı önleyemez, aksine körüklersiniz. Çünkü vatandaş büyük zahmetlerle inşa ettiği gecekondularının yıkılmasına seyirci kalmayacak, huzursuzlukla birlikte yeni yerler ve yeni gecekondular yapmaya kalkacaktır.

 

Eyyübiye belediyesi bu nedenle büyük hata yapmakta ve gecekondulaşmayı körüklemektedir. Çünkü dünya örneklerinde de yıkmanın çözüm olmadığı anlaşılmış ve bu politikadan vaz geçilmiştir. Yine aynı şekilde af yasalarıyla bağışlamak ise gecekondulaşma sürecini özendirmekten başka bir yarar sağlamamaktadır. Asıl olan, sorunun toplumsal ve ekonomik köklerine inmek olmalıdır.

 

Gelir dağılımının düzeltilmesinin yanında kentleşmenin hızına, biçimine ve yurt yüzeyine yayılmasına egemen olacak politikalarla birlikte sanayileşmede güdülecek politikaların geliştirilerek gecekondu sorunu çözülmeye çalışılmalıdır.

 

Uzun Vadeli Bölge Planı: Bölgeler arası dengesizliği azaltmak adına yeni ve uzun vadeli bölge planlaması yapılmalıdır. Bu konuda yetkili kuruluş DPT’dır.

 

Bölge planlamasının temel amacı geri kalmış bölgelere ulaşım, konut, sanayi, tarım, enerji, ulaştırma, plan, altyapı ve öteki hizmetleri sunmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek ve büyük kentlere göçü ve oradaki nüfus yığılmalarını azaltmaktır.İlimize bağlı merkez belediyeleri günü kurtarma projeleri ile ileride altından çıkılması sorunlara neden olmaktadır.

 

Kalifiye Personel: Konusunda uzman, yetişmiş teknik personelin olmayışı ya da yeterli olmaması sorunların çözümünü geciktirmektedir.

Bu anlamda teknik ve uzaman personellerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Ama bölgemizin yapısı gereği işe göre adam değil adama göre işler ayarlanmakta ve hizmetler askıya alınmaktadır.

 

Uzun Vadeli Alt Yapı Çalışmaları: Ülkemizde alt yapı uzun vadeler hesaplanarak değil günün koşullarına göre yapıldığı için göçün yol açtığı nüfus yoğunluğunu kaldıramaz hale gelebilmektedir.

 

Bu nedenle alt yapı çalışmaları günün nüfus oranına göre değil en az elli yıl sonra ki nüfus göz önüne alınarak yapılmalıdır. Karaköprü ortadır, yağmurun çizelemesi halinde bile yollar, sokaklar suni göl halini almaktadır. İdeal yaşanılabilir bir kent hayal ediliyorsa, kanun, adalet, enerji, ekolojik denge, bilgi, şefkat ve estetik uyumun sağlanması gerekmektedir.

 

 

Bu uyumu gerçekleştirdiğiniz an kent ve insan uyumu gerçek anlamda gerçekleşmiş olacaktır.

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Özurfahaber
© Copyright 2021 Gazi Soft. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
Eğitim Haberleri
DÜNYA